Появата на трагедията на  Уилям Шекспир/1564 – 1616/  „ ХАМЛЕТ“ /1601 г./ на сцената на един театър  е винаги повод за едно голямо  очакване -предусещане за изживяване на вълнения и размисли от различно естество, предусещане да се види на сцената върховно театрално майсторство.. И това е така, защото „Хамлет“ е трагедия на най-великия драматург на всички времена Шекспир, а творбата му – върхът на  неговата гениалност.

 

Тази трагедия на Шекспир  съдържа  сложен възел от въпроси на човешкото битие, които преминават през вековете, получавайки различни метаморфози. Човекът и  властта, човекът и любовта, човекът и смъртта, човекът и предателството, човекът и  достойнството, човекът и свободата, човекът и бунтът. Една голяма вселена , която всеки век, всяко общество, всяко време  се мъчи да разгадае и на сцената този възел да  придобие своето съвременно звучене. Затова са и толкова много изследванията, интерпретациите, тълкуванията на тази творба. Хамлет, Гертруда, Офелия, Полоний, Кралят, Лаерт, Хорацио и другите герои  са знаци на вечни  нравствени категории и всяко време слага своя нравствен отпечатък в тяхното тълкувание. Затова и Хамлет като съдба, като драма е вечен – безпределно съвременен, безпределно  актуален .

 

Дяволски труден се оказва въпросът на Хамлет в един от знаменитите му монолози: „Да бъдеш, или да не бъдеш! В туй е /въпросът, който мъчи всички нас./ Дали е по-достойно да понасяш/стрелите на свирепата съдба,/или обнажил меч, да се опълчиш/срещу море от мъки и в тази битка/да ги зачеркнеш всички? Въпрос- предизвикателство към подредбата на света, към битието, към Мирозданието. „Хамлет“ винаги се явява на сцената със своите тревожни въпроси, незабравими образи. Трагедия- тържество на свободния дух над смъртта, тържество на един човек, който предизвиква цялата Вселена.

 

В Русенския театър тя е поставяна през 1924 и 1932 година. Един твърде дълъг период  на отсъствие от неговата сцена. Затова появата й поражда едно голямо очакване – за съвременно отекване на проблематиката й, за майсторско тълкувание на  гениалните  Шекспирови образи!

"Хамлет"
от Уилям Шекспир

Драматичен театър "Сава Огнянов"

Режисьор
Орлин Дяков

Сценография и костюми
Виолета Радкова
Цанко Цанев

Музика
Пламен Мирчев - Мирона

Участват:
Йовко Кънев

Александър Узунов

Ивайло Спасимиров

Косьо Станев

Кристиана Ценкова

Красимир Ненков

Крум Берков

Петя Венелинова

Ралица Константинова

Тони Тончева

Category
АРХИВ